پیوندهای ضروری


 
 معرفی شهردار منطقه

نام و نام خانوادگی: رضا پاک‌نهاد
رشته: کارشناس ارشد شهرسازی
مقطع: فوق لیسانس شهرسازی 

سوابق کاری :
  • مدیر عامل سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریز
  • معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 تبریز
  • مدیر عامل سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریز
  • معاون اداری مالی شهرداری منطقه 12 تبریز
  • مدیرکل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز
شماره تلفن مستقيم دفتر:5265208-0413