پیوندها


 
 
 معرفی شهردار منطقه

مهندس جان‌فشان‌نوبری متولد ۱۳۵۰ و فرزند شهید است و پیش از این معاون سازمان‌ها و شرکت‌های اداره کل حراست شهرداری تبریز، کارشناس مسئول حراست شهرداری تبریز و مسئول حراست شهرداری‌های مناطق ۱- ۳- ۴- ۵- ۶ بوده است.
وی همچنین کارشناس هیات ارزیابی شهرداری تبریز بوده و به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری‌های مناطق ۸  و ۲ نیز فعالیت کرده است.
جان‌فشان‌نوبری اکنون با حکم عباس رنجبر، شهردار منطقه تاریخی فرهنگی تبریز شده است.