واحد سازمانی
رضا پاک نهاد
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:پاک نهاد
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :35265208
نام و نام خانوادگی: رضا پاک‌ نهاد
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد شهرسازی
مقطع: فوق لیسانس
سوابق کاری :
  • مدیر عامل سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریز
  • معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 تبریز
  • مدیر عامل سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریز
  • معاون اداری مالی شهرداری منطقه 12 تبریز
  • مدیرکل دفتر برنامه ریزی شهرداری تبریز
شماره تلفن مستقيم دفتر:5265208-0413