واحد سازمانی
احمد کارگر بهنام
نام کارمند :احمد نام خانوادگی:کارگر بهنام
سمت سازمانی :رئیس ادارۀ املاک و مستغلات شماره تماس :35236252